به گزارش ترجمان صبح، علیرضا اصغری افزود: بیش از ٣٠ بیمارستان و کلینیک فعال در کلانشهر تبریز پسماندهای بی‌خطرسازی شده خود را به خودروهای ویژه جمع آوری و حمل پسماندهای شهرداری تبریز تحویل می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: این پسماندها پس از انتقال به مرکز دفن مهندسی و بهداشتی شهرداری تبریز با انجام تمهیدات زیست محیطی و بهداشتی دفن می‌ شود.

اصغری با اشاره به اقدامات این سازمان برای توسعه فضای سبز در مرکز دفن پسماند شهرداری تبریز، ادامه داد: در این راستا ۱۰ هزار اصله درخت در کشت پاییزه در مجموعه فضای سبز مرکز دفن مهندسی و بهداشتی این سازمان کاشته می شود.

وی یادآوری کرد: از زمان آغاز بهره برداری این مرکز تاکنون ۳۰ هزار اصله درخت در این مرکز کاشت شده است که با اضافه شدن درختان جدید،  تعداد آن ها به ۴۰ هزار اصله می رسد.