به گزارش ترجمان صبح، مجمع عمومی عادی سالیانه خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان‌شرقی به صورت الکترونیکی با دستور جلسه ارایه گزارش هیات مدیره و انتخاب بازرسان، با نظارت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که در نهایت مینا بازگشا اقدم و یعقوب قلندری نژاد توانستند با کسب اکثریت آرا به مدت یک سال به عنوان بازرسان خانه مطبوعات استان انتخاب شوند.

بنابر این گزارش،  ۶ نفر برای انتخابات بازرسی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان نامزد شده بودند که مینا بازگشا اقدم با ۹۶ رأی و یعقوب قلندری نژاد با ۹۳ رأی از ۱۵۴ رأی ماخوذه به عنوان ۲ بازرس اصلی انتخاب شدند و اسد فلاح شهرک نیز با ۶۱ رای علی البدل شناخته شد.