به گزارش ترجمان صبح، کریم قدرتی با اشاره به راه اندازی ۲ فروشگاه این سازمان به صورت پایلوت در منطقه گلشهر و داخل سازمان برای تنظیم بازار، افزود: در این فروشگاه ها گوشت کشتار شده در کشتارگاه های تبریز با همکاری بخش خصوصی به قیمت مناسب توزیع می شود.

وی اظهار کرد: در این فروشگاه ها گوشت شناسنامه دار نیم شقه گوسفند نر بره کشتار روز و مخلوط با دمبه به قیمت کیلویی ۱۱۵ هزار تومان، گوشت شناسنامه دار گوسفند نر بره کشتار روز بدون دمبه به قیمت کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و گوشت شناسنامه دار ران گوسفند نر بره به قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان توزیع می شود.

مدیرعامل کشتارگاه تبریز گفت: گوشت شناسنامه دار گوساله نر جوان کشتار روز مخلوط بدون استخوان به قیمت کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و گوشت شناسنامه دار گوساله نر جوان کشتار روز خالص بدون استخوان و بدون چربی به قیمت کیلویی ۱۴۵ هزار تومان عرضه می شود.

قدرتی ادامه داد: فروشگاه شماره یک کشتارگاه صنعتی تبریز در جاده آذرشهر بعد از پلیس راه کیلومتر ۷ جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو در داخل مجموعه کشتارگاه واقع است.

وی یادآوری کرد: فروشگاه شماره ۲ نیز در فلکه گلشهر به طرف بیمارستان شهدا بعد از برج شهران آماده ارایه خدمات به شهروندان است.