به گزارش ترجمان صبح، علی صفایی فرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۳ نفر بود ۱۵ نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۶ نفر در سدها، پنج نفر در استخر کشاورزی، یک نفر در رودخانه، یک نفر در چاه و پنج نفر در سایر مکان ها غرق شده است.

صفایی فرد اظهار کرد: در ماه گذشته نیز ۶ نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این آمارهم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ نفر کاهش یافته است.