به گزارش ترجمان صبح، عزیز امن اللهی در جلسه تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری هشترود، اظهار کرد: دستگاه قضایی هشترود با همکاری مردم و کادر اداری، موفق عمل کرده است.

وی افزود: ریاست دادگستری باید پیشرو کارهای عام المنفعه ریاست قبلی در خدمت رسانی به مردم باشد و این خواسته از قاضی نمونه کشوری یک خواسته مردمی است.

وی گفت: قضات باید ماده ۴۴۲ را در برخورد با مردم در دستور کار قرار دهند تا مجموعه قضایی همراه با مردم و برای مردم باقی بماند.

امن اللهی از مختومه شدن ۷۵ هزار پرونده در دادگستری هشترود در چهار سال گذشته خبر داد.

گفتنی است؛ یوسف رضوی که از قضات دادگستری هشترود است، به سمت ریاست دادگستری هشترود و رحیم استادی، رئیس سابق نیز به ریاست دادگستری شهرستان سراب منصوب شد.