به گزارش ترجمان صبح، محمد جوادی روز چهارشنبه در سومین همایش ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، اظهار کرد: علاوه از وظیفه قانونی و اداری به عنوان یک مسلمان تکلیف شرعی داریم نسبت به ساماندهی وضع زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را در صدر اولویت های کاری قرار دهیم.

وی افزود: بر این اساس زندانیان می توانند برابر قوانین و مقررات و مفاد آیین نامه جدید و دستورالعمل های ابلاغی با استفاده حداکثری از تسهیلات و تاسیسات حقوقی و نهادهای ارفاقی با جامعه پذیری و اصلاح و بازپروری به آغوش خانواده های خود بازگردند.

جوادی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد هماهنگی و ارائه آموزش های لازم برای بالا بردن سطح اشراف و توسعه اقدامات معاضدتی مددکاران و کارشناسان اجرای احکام و پیگیری موثر برای ساماندهی وضعیت قضایی و معیشتی و اجتماعی اعلام  کرد.

وی گفت: یکی از شاخص های موثر در عملیاتی کردن سیاست‌های سازمانی مبنی بر تبدیل زندان ها به آموزشگاه نیکی ها رسیدگی و پیگیری دلسوزانه  مشکلات و وضعیت معیشتی خانواده های زندانیان و اطلاع از  پرونده‌های قضایی و کمک به آزادی جسمی و روحی آنان از حصار جرم و بزه می باشد.

وی افزود: برابر دستورالعمل ها و برنامه های سازمانی روسای زندان ها، مددکاران و کارشناسان اجرای احکام می‌توانند در تعامل سازنده و ۲ سویه با مقام های قضایی و دادستان‌ها زمینه استفاده هدفمند و حداکثری واجدان شرایط از مفاد دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنند.

جوادی همچنین به ضرورت استمرار دقیق و کامل اجرای بخشنامه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان اشاره و اظهار کرد: باید همچنان نسبت به تفکیک و طبقه بندی زندانیان از جهت نوع محکومیت اتهام و شرایط سنی حساسیت نشان داده و با اجرای دقیق و کامل دستورالعمل تفکیک و طبقه‌بندی تدابیر لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن گروه های هدف در برنامه های اصلاحی و تربیتی و معاضدتی و اشتغالزایی اتخاذ کنیم.