به گزارش ترجمان صبح، احمد حمزه زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این ارزیابی در راستای ثبت جهانی جنگل های فوق است، افزود: بر همین اساس ارزیابان اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعی (IUCN) به منظور بررسی ویژگی‌ها و مستندات جنگل‌های حفاظت‌ شده دیزمار، طی روزهای سوم تا پنجم آبان ماه در آذربایجان شرقی حضور خواهند یافت.

وی  اظهار کرد: جنگل‌های حفاظت‌ شده منطقه دیزمار نامزد ثبت جهانی در فهرست یونسکو هستند که به‌ صورت مشترک در پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حمزه زاده ادامه داد: در راستای تحقق این هدف طی ۲ سال‌گذشته بازدیدهای میدانی و مستندنگاری‌های متعددی توسط مشاوران بین‌المللی، کارشناسان متخصص وزارت میراث‌ فرهنگی و اداره‌کل استان، سازمان‌های محیط‌زیست، حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و منابع طبیعی انجام شده است.

وی گفت: پرونده جنگل های دیزمار حاصل کار مشترک وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و منابع طبیعی کشور است که به شکل مشترک با یک سایت از کشور جمهوری آذربایجان موسوم به پارک هیرکان تدوین و در سال گذشته به دبیرخانه یونسکو ارسال شده است.