به گزارش ترجمان صبح، یوسف پایدار روز دوشنبه با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قیمت گذاری و همچنین قانون نظام صنفی، اظهار کرد: برای این واحد عمده فروشی به دلیل عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری در عرضه بیش از ۳۳ تن چای، پرونده تخلفاتی تشکیل و رأی قطعی صادر شد.

وی افزود: اقدامات نظارتی این سازمان برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان با استفاده از سامانه های جامع انبار و تجارت با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه دستگاه های نظارتی استانی در حال پیگیری بوده و با متخلفان وفق قوانین و مقررات به شدت برخورد می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور گزارش ها و شکایت های خود، از طریق سامانه این سازمان و تلفن گویای ۱۲۴ ستاد خبری منعکس کنند.