به گزارش ترجمان صبح، این تیم که از آمادگی قابل قبولی به عنوان تنها نماینده استان در این رقابت ها ،که از مورخه ١۴٠٠/٨/٣ لغایت ١۴٠٠/٨/١١ شرکت خواهد کرد.

نکته قابل تأمل و پسندیده این باشگاه قراردادن شیر خوارگاه نور احسان مرکز نگه داری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بعنوان اسپانسر معنوی است.

لازم به توضیح میباشد مراسم بدرقه این تیم با حضور مسولین هیأت فوتبال استان و مدیر عامل شیرخوارگاه احسان و مهندس احد صادقی عضو شورای شهر کلانشهر تبریز برگزارشد .