به گزارش ترجمان صبح، دکتر علیرضا صفائی فرد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد ۱۹ نفر زن و ۳۳ مرد بودند.

وی افزود: آمارتلفات ناشی از سوختگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۲ نفر بود تغییری نکرده است.

صفایی فرد ادامه داد: ماه گذشته نیز پنج نفر در اثر سوختگی فوت کردند که ۲ نفر از آنان زن بود و در مقایسه با شهریور سال گذشته چهار نفر کاهش داشته است.

وی گفت: تعداد کل مرگ و میر ناشی از سوختگی در سال گذشته ۹۵ نفر در استان بود که ۳۱ نفر از آنها زن و ۶۴ نفر مرد بودند.