به گزارش ترجمان صبح، یونس ژائله روز چهارشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی ایلخچی با وی در محل اتاق تبریز با اشاره به برگزاری اولین جشنواره برداشت پسته در این شهر، افزود: ایلخچی از قطب های تولید محصولاتی مانند پیاز در استان بوده که با توجه به اجرایی شدن تغییر الگوی کشت، کشت محصولاتی مانند پسته در این بخش آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در صورت تداوم و افزایش تولید محصول پسته در ایلخچی می توان صنایع تبدیلی را در این شهر راه اندازی کرد و اتاق بازرگانی تبریز نیز آماده هرگونه همکاری برای توسعه حوزه کشاورزی در این منطقه است.

اعضای شورای اسلامی ایلخچی نیز در این دیدار بر برنامه ریزی های انجام شده برای حرکت این شهر به سمت تبدیل شدن به قطب تولید پسته در استان تاکید کرده و بر افزایش تولید و بهره وری این محصول در سال های آینده اعلام آمادگی کردند.