به گزارش ترجمان صبح، احمد حمزه زاده روز چهارشنبه در این حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: دکتر آورام موسکی و پرفسور کناپ در پی ارسال پرونده این جنگل ها به سازمان یونسکو از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  و تایید آن در این سازمان،  جهت بررسی و ارزیابی میدانی در این جنگلها حضور یافتند.

وی افزود: امروز با حضور این ارزیابان و مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی و مدیرکل ثبت آثار و حرائم میراث فرهنگی کشور از این منطقه بازدید میدانی انجام شد.

حمزه زاده گفت: پرونده جنگل های دیزمار جهت الحاق به پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی شمال ایران و پارک ملی جمهوری آذربابجان، در نشست سالانه یونسکو طرح و بررسی می شود.