به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی روز پنجشنبه در گفت وگویی با اشاره به تاخیر در پرداختی غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی، قراردادی میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و خود کشاورزان است و از این روز طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به اینکه کشاورزان مکلف به بیمه محصولات کشاورزی خود هستند، از این رو صندوق بیمه کشاورزی نیز مکلف به پرداخت غرامت در صورت مشمول بودن آن است که باید به موقع پرداخت شود.

وی گفت: با وجود اینکه پرداخت غرامت کشاورزان به موقع انجام نشد اما با پیگیری‌های انجام شده، ۶۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی به حساب کشاورزانی که منتظر دریافت غرامت بودند، واریز شده است.

 فتحی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های بیمه محصولات کشاورزی مشمول غرامت، ۵۵ هزار پرونده است.