به گزارش ترجمان صبح، جلال رحیم زاده با بیان اینکه کشاورزان دیم کار از تخفیف های بیمه طرح جهش تولید بهره مند می شوند، گفت: بهره برداران برای بیمه محصولات خود تا پایان آذر ماه فرصت دارند.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری نیز جهت حمایت از کشاورزان دیم کار و حفظ پایداری تولید در مزارع دیم استان با هماهنگی و حمایت مالی ستاد فرمان حضرت امام، صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به عقد قرارداد بیمه محصولات زراعی طرح جهش تولید در دیمزارها اقدام می کند، از کلیه کشاورزان دیم کار استان خواست با مراجعه به مدیریتهای جهاد کشاورزی دهستان ها و شهرستان ها برای اجرای طرح جهش تولید مزارع خود نسبت به عقد قرارداد بیمه اقدام و از حمایت ها و تخفیف های شامل طرح استفاده کنند.

رحیم زاده به تفاهم نامه امضاء شده بین وزارت جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام اشاره کرد و افزود: پشتیبانی مالی ، مساعدت در تامین بذر ، سموم و کود بذرمال رایگان، آموزش و ترویج دانش و تجارب کشاورزی به بهره برداران و کمک به بیمه اراضی کشاورزی از وظایف ستاد اجرایی فرمان امام در این طرح است.

طرح «جهش تولید در دیم‌زارها» در پاییز ۱۳۹۹ مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت، در قالب این طرح افزایش بهره‌وری تمام محصولات زراعی دیم و همچنین افزایش سطح زیرکشت دیم برخی محصولات نظیر گیاهان علوفه‌ای و دانه‌ها روغنی دیم در تمام مناطق دیم‌کاری کشور با توجه به امکانات و شرایط موجود مدنظر قرار گرفته است.
در زمان حاضر متوسط تولید گندم دیم در کشور یکهزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار است و این میزان در سال پنجم اجرای طرح جهش تولید به یکهزار و ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار افزایش می‌یابد.
در زمان حاضر ارقام جدید بذر همراه با بسته‌های زراعی شامل نیازهای خاک‌ورزی و مکانیزاسیون، تغذیه، کنترل آفت‌ها و بیماری‌ها و تمام عملیات مورد نیاز برای رسیدن به پتانسیل عملکرد، از سوی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی می‌شود و این موسسه برای انتقال یافته‌های پژوهشی به عرصه‌ها و دیم‌زارها همواره پیشرو بوده است.
کشت دیم یکی از روشهای کم هزینه و استفاده بهتر از منابع طبیعی مانند باران و خاک هست که توسط بشر از ابتدا رایج بوده است .

مساحت کل اراضی کشاورزی استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که ۸۰۰ هزار هکتار دیم و ۴۰۰ هزار هکتار آبی است.