به گزارش ترجمان صبح، تیم ریکرو آقایان توانست با کسب ۵ امتیاز از تیم هیات استان اردیبل و ۳ امتیاز از آکادمی استعدادیابی تبریز با مجموعه ۸ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گیرد.

همچنین ریکرو بانوان نیز با کسب ۵ امتیاز از هیات استان اردبیل و ۱ امتیاز از آکادمی راد با مجموع ۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت.

تیم کامپوند آقایان نیز با کسب ۲ امتیاز از هیات استان قزوین و ۵ امتیاز از هیلان توانست با مجموع ۷ امتیاز در رده سوم جدول قرار بگیرد.

همچنین تیم کامپوند بانوان با کسب ۱ امتیاز از ۵ امتیاز بازی با تیم آکادمی راد در جایگاه ششم قرار گرفت.

لازم به ذکر است، هاله ایزدخواه در جایگاه دوم کوالی کامپوند بانوان، شیرین ریحانی در جایگاه چهارم کامپوند بانوان، مهسا سلمانی در جایگاه چهارم ریکرو بانوان و کیارش فرزان در جایگاه سوم کوالی کامپوند آقایان قرار گرفت.

گفتنی است، هفته سوم و چهارم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ در بخش ریکرو آقایان و کامپوند آقایان برگزار خواهد شد.