به گزارش ترجمان صبح، موسی خلیل اللهی روز شنبه در نشستی با اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، افزود: کارشناسان از مجموعه قضایی نبوده و هر دو لازم و ملزوم یکدیگر در راستای اجرای عدالت حرکت می کنند و هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت هستند اما در مجموع فعالیت های هر دو مجموعه در نتیجه دادرسی های عادلانه تاثیرگذار است.

وی، بکارگیری نظرات کارشناسان در بیش از ۸۰ درصد پرونده های موجود در دادگستری را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: کارشناسان و به ویژه کارشناسان جوان باید بدانند در چه جایگاهی ایستاده اند و اینکه حضور و اظهار نظر آنها تا چه اندازه می تواند در سرنوشت مردم تاثیرگذار باشد، بسیار حائز اهمیت است.

خلیل اللهی یکی از علل اصلی تجدید اوقات دادرسی در آذربایجان شرقی را عدم وصول نظریات کارشناسی عنوان و اضافه کرد: این امر موجب مراجعات مکرر ارباب رجوع به کارشناس و دادگاه و بدبینی مردم به دستگاه قضایی می شود.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه کارشناسی در بین مردم، یادآور شد: در کنار این موضوع باید این فرهنگ در جامعه نهادینه سازی شود که کارشناسی تنها یک شغل نبوده و به منظور ایجاد شغل به وجود نیامده است بلکه وسیله ای برای احقاق عدالت است.

خلیل اللهی با بیان اینکه بخش عمده شخصیت هر کارشناس طی دوره کارآموزی تثبیت می شود، گفت: باید نسبت به بحث کارآموزی برنامه ای دقیق ارائه و کارآموزان به سمت کارشناسانی مجرب سوق داده شوند تا آموزش عملی در این خصوص دیده باشند چرا که بخشی از نارضایتی مردم نسبت به نوع برخورد و رفتار کارشناسان است.

وی افزود: کارشناس باید بداند نظری که ارائه می دهد خواسته یا ناخواسته مبنای یک رای قرار می گیرد و به نوع غیر مستقیم در قضاوت دخالت دارد بر همین اساس باید از این جایگاه نظریات خود را صادر کند در غیر اینصورت در معرض آسیب قرار خواهد گرفت و باید توجه داشت که تا زمانی کارشناس به این دیدگاه نرسد که عملکرد او چه تاثیری در سرنوشت افراد دارد به صورت نسنجیده به موضوعات نگاه خواهد کرد و این موجب صدور نظریاتی غیردقیق خواهد شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: برخی اوقات کارشناسان خارج از متن قرار اظهار نظر می کنند، در حالی که کارشناس باید متن قرار کارشناسی را مطالعه و نسبت به آنچه خواسته شده اظهار نظر کند و از ارائه نظریات خارج از موضوعات مطرح شده، پرهیز کنند.

خلیل اللهی ادامه داد: برخی اوقات نیز کارشناسان از سر دلسوزی نظریاتی را مطرح می کنند که ماهیت قضایی دارد، اما کارشناسان فقط باید آنچه خواسته شده را توصیف کنند و در محدوده متن قرار کارشناسی و بدون ارائه نظریات قضایی اظهار نظر کنند.