به گزارش ترجمان صبح، علی جهانگیری روز شنبه در جلسه شورای راهبری خوشه فرش و تابلو فرش تبریز با اشاره به اینکه تبریز در حوزه فرش دارای سابقه و دانش است، افزود: هنرمندان این هنر تمامی اصول، قواعد و باید ها و نبایدها را در ذهن خود دارند که باید به شکل یک استاندارد جهانی مکتوب و ارایه شود.

وی با اشاره به اینکه تبریز پایتخت جهانی فرش و تابلو فرش می باشد، گفت: متاسفانه در شهر جهانی فرش هیچ نماد و المانی از این هنر صنعت دیده نمی شود.

جهانگیری تاکید کرد: ضروری است شهرداری با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان این هنر طرح های زیبا و در خورشان از سبک های مختلف فرش را به صورت المان در نقاط مختلف شهر تهیه و نصب کند.

وی پیشنهاد داد: کتابی در زمینه طراحی فرش با ماهیت تکمیل  زنجیره ارزش و افزایش توان تولید و کتابی نیز در زمینه پیشکسوتان حوزه فرش و تابلو فرش با ماهیت بررسی و تحلیل طرح های فرش و تابلو فرش برای ارتقای کیفیت و توان صادراتی تهیه و تدوین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی و فروش داخلی، برگزاری حراجی فرش و تابلو فرش به صورت کاملا تخصصی و فنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری حراجی یک امتیاز و مزیت جدید برای فرش ایجاد خواهد کرد، افزود: تبریز در زمینه طراحی فرش در کشور اولین است و باید در این حراجی خاص ترین و بهترین طرح ها ارایه شود.

به گزارش ایرنا،  آذربایجان شرقی و به تبع آن تبریز به عنوان پایتخت فرش دستباف ایران شناخته شده و سهم به سزایی در تولید و صادرات فرش دستباف ایفا می کند، به طوری که به گفته کارشناسان امر ۳۵ درصد از صادرات فرش دستباف کشور را این استان تامین می کند.

در زمان حاضر افزون بر ۵۰۰ هزار بافنده فرش در آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند که سیر نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کاهش سهم استان از بیمه قالبیافان مشکل اصلی آنان در این هنر- صنعت ارزآور محسوب می شود.