به گزارش ترجمان صبح، علی بینش مدیرکل کانون استان با اعلام این مطلب تصریح کرد: این طرح با هدف بهره‌مندی بیش از پیش کودکان و نوجوانان روستای این مناطق از خدمات فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی برگزار خواهد شد.

مدیر کل کانون زمان آغاز این طرح را همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی اعلام و در عین حال تصریح کرد اجرای طرح توسعه کتابخوانی با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس بوده و به جهت اهمیت موضوع برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق اهداف این طرح صورت گرفته است.

 وی با اشاره به حضور و فعالیت کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد: از سال ۹۵ خودروی این کتابخانه توسط منطقه آزاد در اختیار کانون قرار گرفته و بخشی از روستاها و مدارس این منطقه تحت پوشش کتابخانه سیار قراردارد و در همین راستا تاکنون فعالیت‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای نیز در در این خصوص صورت گرفته است.

بینش اهدای کتاب، مسابقات فرهنگی هنری و شناسایی و معرفی کودکان و نوجوانان موفق و خلاق مناطق روستایی در زمینه کتابخوانی را از جمله اهداف طرح توسعه کتابخوانی در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس عنوان کرد و افزود: مهرواره‌ای  به همین منظور با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس در اسفندماه سال جاری برگزار و از کودکان و نوجوانان موفق این طرح قدردانی خواهد شد.