به گزارش ترجمان صبح، مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان استان با رئیس جمهور افزود: کاهش تنش و تلطیف فضای دیپلماسی با کشورهای همسایه، توجه به بحران آب دریاچه ارومیه، محرومیت زدایی، بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار از مهمترین اولویت هایی است که دولت در منطقه شمالغرب با آن مواجه است.

وی از قول ابراهیم رئیسی برای تداوم فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های صورت گرفته در دراز مدت جواب خواهد داد لذا لزوم تداوم اجرای طرح های گذشته ضروری است.

پزشکیان بحران آب را مهمترین چالش کشور در آینده ای نزدیک عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تکرار حوادثی مانند خشکیدن زاینده رود و اتمام منابع زیرزمینی اصفهان به بهای ایجاد ذوب آهن در آن منطقه، باید استراتژی نوینی برای توسعه اقتصادی آذربایجان اتخاذ کرد.

نایب رئیس سابق مجلس خاطرنشان کرد: تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با مصرف آب پایین و آبیاری مدرن، ایجاد صنایع با میزان مصرف آب کم، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و حفظ و صیانت از سرمایه گذاران داخلی از مهمترین اقداماتی است که مدیریت جدید استان باید پیگیر تحقق آن باشد.

پزشکیان در ادامه با اشاره به بحران آلودگی هوا توسط نیروگاه تبریز تصریح کرد: به دنبال برگزاری جلسات متعدد با وزرای مربوطه قرار شد سیستم سوخت نیروگاه تبریز به صورت سیکل ترکیبی با تجهیزات مدرن تغییر یابد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با تیم جدید استانداری آماده همکاری است یادآور شد: کارشکنی، سنگ اندازی، کنار کشیدن و عدم استفاده از ظرفیت مدیران و نمایندگان در نهایت به ضرر توسعه استان خواهد بود.