به گزارش ترجمان صبح، جواد رحمتی در جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۳ برای جبران کمبود منابع، بخشی از احکام قانون بودجه را در قالب قانون تنظیم مقررات مالی دولت تبدیل به قانون دائمی کرد تا دستگاه‌ها بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۴۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها با وضعیت فعلی منابع دولتی و با فرض ثابت ماندن هزینه‌ها، ۲۰ سال طول می‌کشد؛ بنابراین تأمین منابع جدید ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین اختیارات استان برای رفع موانع توسعه و پیشبرد پروژه‌ها را ناکافی دانست و گفت: در حال حاضر برای احداث یک نیروگاه یا واگذاری زمین برای اجرای یک پروژه باید از دستگاه‌های ملی مجوز بگیریم که این نگاه تمرکزگرایانه در کشور مشکل ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: برای اینکه توسعه اتفاق بیافتد، نیازمند اصلاح قوانین و افزایش اختیارات استان‌ها هستیم و نمایندگان مجلس باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.

رحمتی همچنین با تأکید بر اینکه اسناد توسعه باید با منابع همخوانی داشته باشند، افزود: بودجه عمرانی استان، سالانه هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن هم تخصیص نمی‌یابد؛ بنابراین باید به سمت منابع جدید و استفاده از ظرفیت‌هایبالقوه برویم.

به گزارش ایسنا، به نقل از استانداری آذربایجان شرقی، وی همچنین با اشاره به اینکه تغییر و تحولات مدیریتی در آغاز فعالیت دولت‌ها طبیعی است، گفت: در مقطع تغییرات مدیریتی نباید کوچکترین خللی در انجام وظایف و خدمت به مردم ایجاد شود.