به گزارش ترجمان صبح، علیرضا قوچی روز سه شنبه در بازدید از مسجد ضریر مراغه گفت: مراغه خاستگاه مساجد چوبی در ایران و آذربایجان است و ساخت مسجد با شبستان چوبی از زمان صفویه در این کهن شهر رونق گرفته است. مسجد ملارستم، ملامعزالدین، قاضی، شیخ تاج، سفید، ریحان، ضریر، طاق، اتابک و شیخ بابا از جمله مساجد تاریخی مراغه است که شبستان بیشتر این مساجد چوبی است.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه مسجد ضریر یکی از ۱۰ مسجد تاریخی با شبستان چوبی در مراغه است، گفت: مسجد تاریخی ضریر در دوره صفویه ساخته شده و سقف شبستان آن با نقاشی‌های گل و بوته، تصاویر ترنج، آیات قرآنی و شعر تزئین شده است.

قوچی بابیان اینکه عملیات مرمت این مسجد تاریخی با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه است، گفت: به دنبال انجام عملیات مرمتی مستمر در مسجد ضریر مراغه، طی مراحل اخیر مرمت دیوارها، پنجره‌ها، پاک‌سازی نقاشی‌های سقف چوبی و کف سازی انجام شده است و مرمت آن در آینده‌ای نزدیک تکمیل خواهد شد.