به گزارش ترجمان صبح، علی‌اکبر ‌نژادرضا ‌روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران  با ‌تاکید ‌بر ‌حمایت‌ ‌از ‌حقوق‌ ‌تولیدکنندگان‌ ‌و ‌کشاورزان افزود:‌ ‌حمایت‌ ‌از ‌حقوق‌ ‌بهره‌ ‌برداران‌ ‌بخش‌ ‌کشاورزی‌ ‌مهم‌ترین‌ ‌وظیفه‌ ‌شبکه‌ ‌تعاونی‌ ‌های‌ ‌روستایی‌ ‌است. ‌ ‌

وی‌ ‌با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌با ‌هدف‌ ‌حذف‌ ‌واسطه‌ ‌گری‌ ‌و ‌دلالان‌ ‌از بخش ‌کشاورزی، ‌محصولاتی‌ ‌همچون‌ ‌ذرت، ‌ ‌جو، ‌ ‌کنجاله‌ ‌سویا، ‌کنجاله‌ ‌کلزا ‌و ‌سبوس‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌توافقی‌ ‌خریداری‌ ‌شده‌ ‌است‌، ‌افزود:‌ ‌از ‌مزایای‌ ‌دیگر ‌خرید ‌توافقی،  ‌می‌توان‌ ‌به‌ ‌افزایش‌ ‌کیفیت‌ ‌محصولات‌ ‌تولیدی‌ ‌و ‌حمایت‌ ‌از ‌تولیدکننده‌ ‌بخش‌ ‌کشاورزی‌ ‌و ‌مصرف‌ ‌کننده‌ ‌اشاره‌ ‌کرد.

‌ ‌مدیر ‌تعاون‌ ‌روستایی‌ ‌آذربایجان شرقی  با اشاره‌  ‌به‌  ‌اینکه‌ خریدهای‌ تضمینی‌ و حمایتی‌ محصولات‌  ‌به‌ منظور حمایت‌ ‌از ‌کشاورزان‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌فصلی‌ ‌انجام‌ ‌می‌شود، ‌گفت:‌ ‌محصولاتی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌توافقی‌ ‌از ‌کشاورزان‌ ‌و ‌بهره‌ ‌برداران‌ ‌این‌ ‌حوزه‌ ‌خریداری‌ ‌و ‌به‌ ‌مصرف‌ ‌کننده‌ ‌نهایی‌ ‌توزیع‌ ‌می‌ ‌شود، ‌ ‌شامل‌ ‌انواع‌ ‌محصولات‌ ‌زراعی، ‌ ‌باغی، ‌ نهاده‌ ‌های‌ ‌دامی‌ ‌و ‌کشاورزی‌ ‌می‌ ‌باشد. ‌ ‌ ‌

نژادرضا، ‌میزان‌ ‌خریدهای‌ ‌توافقی‌ ‌توسط‌ ‌شبکه‌ ‌تعاونی های‌ ‌تحت‌ ‌پوشش‌ ‌را در ‌سال‌ ‌گذشته‌ ‌بیش از ۱۱۵‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌اعلام‌ ‌کرد. ‌ ‌ ‌

به گزارش ایرنا،  اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و این استان سالانه نزدیک به پنج میلیون تن تولیدات کشاورزی دارد.