به گزارش ترجمان صبح، خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاری مشروع، تولید و به تبع آن اشتغال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است ادامه داد: با هدف حمایت از تولید و واحد‌های صنعتی در استان اقدامات موثری صورت گرفته است و تعدادی از واحد‌های دارای مشکل به چرخه تولید بازگشتند.

وی گفت: هر گونه معامله و خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی باید با هدف ایجاد اشتغال انجام شود.

خلیل اللهی بر لزوم تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی استان تاکید کرد و افزود: باید کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی تشکیل شود و مراحل مربوطه را بررسی دقیق کند.

وی اظهار کرد: فلسفه وجودی شرکت شهرک‌های صنعتی تامین زمین برای واحد‌های تولیدی است و خرید و فروش زمین‌هایی که منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.