به گزارش ترجمان صبح ، احد غواصی از پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در هنگام خدمت‌رسانی و تخلیه باکس پسماند در شیفت شب گذسته، مقداری پول نقد پیدا کرده و پس از آن با مراجعه به مسجد محل و نصب اطلاعیه‌ای، به دنبال تحویل آن به صاحبش است.

این کارگر خدوم و امانت‌دار تبریزی، پول نقد را از باکس زباله مقابل کوچه لک‌لر پیدا کرده و برای پیدا کردن صاحب پول، علاوه بر مراجعه به مسجد محل، اطلاعیه‌ای با درج شماره تماس خود، در محل پیدا شدن پول نصب کرده است.