به گزارش ترجمان صبح، بر اساس این گزارش، این معلمان با امضای طوماری، از تبعیض و بی عدالتی در حق خود گلایه کرده و از عدم رسیدگی به شکایت خویش از سوی اداره کل آموز و پرورش شکایت دارند.

در این نامه آمده است که معلمان خرید خدمت در شرایط سخت آب و هوایی و با وجود همه گیری کرونا، به دلیل محرومیت و عدم برخورداری روستاهای دور افتاده آذربایجان شرقی مجبور به حضور در کلاس های درس بودند با اینحال از مهرماه ۹۹ تاکنون حق و حقوق آنان پرداخت نشده است!

وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پیگیری های معلمان یاد شده اعلام کرده که حقوق آنان از مهرماه ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ در حساب اداره کل آموزش و پرورش ریخته شده اما این رقم نیز به معلمان اختصاص نیافته است!