به گزارش ترجمان صبح، اصغر نعلبندی‌پوربا اشاره به تأخیر در برگزاری این مجمع اظهار کرد: به دلیل گسترش بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری جلسات، مجمع سالانه با تصمیم هیأت رییسه خانه احزاب استان و اطلاع بازرس باتعویق حدود یک سال  به یاری خداوند متعال دراستانداری آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به دستور جلسه پیش‌بینی شده این مجمع ادامه داد: در این جلسه پس از ارائه گزارش شورای اجرایی و بازرس در خصوص طرح و تصویب بیلان سال مالی ۹۹ و ۹۸ ، بازرس جدید خانه احزاب استان برای یک سال از میان کاندیداها انتخاب خواهند شد.

نعلبندی‌پور با بیان اینکه این مجمع تعیین پنج نفر از اعضای طیف الف وب برای حضوردر شورای اجرایی و یک نفر عضو مشترک از بین دوطیف را  نیز برعهده دارد، گفت: خانه احزاب آذربایجان شرقی به عنوان نهادی مدنی، غیردولتی دارای شخصت حقوقی مستقل، متشکل از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی پروانه‌دار بوده که درخواست عضویت درخانه احزاب استان را داشتند در سال ۱۳۹۷ تشکیل شده است.

وی تلاش در جهت ایجاد فضای سالم و قانونمند سیاسی و تعمیق بینش سیاسی، ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی، اهتمام جهت تأمین امنیت فعالیت‌های سیاسی و نهادینه کردن آن در استان، تقویت روحیه تعاون و همکاری میان احزاب و گروه های سیاسی، اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب در چارچوب قوانین، دفاع از حقوق قانونی احزاب، حمایت علمی، آموزشی و اطلاع رسانی از احزاب، تلاش برای حاکمیت ضوابط قانونمند بر رقابت‌های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه‌های سیاسی از رئوس محورهای فعالیت خانه احزاب آذربایجان شرقی عنوان کرد وگفت: در حال حاضر۳۴ حزب وجمعیت درخانه احزاب  آذربایجان شرقی عضو شده‌اند و تقاضاهای دیگری برای عضویت نیز داریم که در حال طی مراحل قانونی هستند.

بر مبنای اساسنامه  خانه احزاب آذربایجان شرقی ۱۱عضو شورای اجرایی ، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا را تشکیل می‌دهند.