به گزارش ترجمان صبح، احمد حمزه‌زاده روز یکشنبه در گفت و گویی اعلام کرد: خیمه شب بازی نوعی از هنر نمایش با عروسک هاست که از ایام بسیار دور با نام های شب بازی، پرده بازی و عناوین مختلف شناخته شده است؛ این هنر نوعی کمدی است که واقعیت ها در آن نقش اساسی دارد.

وی افزود: مجموعه ای فاخر از عروسک های خیمه شب بازی در موزه آذربایجان، شامل ۹۶ عروسک و پنج عدد وسایل صحنه متعلق به مجموعه اصغر احمدی نگهداری می شود که طی سال های اخیر و طی سه دوره در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

حمزه زاده  کرد: به دنبال تصویب طرح محتوایی موزه خیمه شب بازی تبریز از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی و صدور مجوز راه اندازی این موزه، هم اکنون کار مستند نگاری و ساماندهی عروسک های خیمه شب بازی در کارگاه حفاظت و مرمت موزه آذربایجان در حال اجراست و به زودی شاهد راه اندازی این موزه خواهیم بود.