به گزارش ترجمان صبح، اصغر خوش فهم در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: اعتراض، حق طبیعی کارگران است و منظور از قابل دفاع بودن آن اعتراض به شیوه منطقی و مسالمت آمیز است.

وی ادامه داد: امیدواریم با افزایش تیراژ تولید محصول در سایت ایران خودرو تبریز و بهبود مستمر در حوزه منابع انسانی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت خودرو در استان باشیم.