به گزارش ترجمان صبح، رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی  در این مراسم اظهار کرد: نمی توان از خیران مدرسه ساز صحبت کرد و از میرزا حسن رشدیه، باغچه بان، میرزا آقا مکافات و آقای مرندی یاد نکرد، این افراد بیش از صدسال قبل به اهمیت موضوع مدرسه سازی پی برده بودند.

سعید جلالی ادامه داد: ۱۲۷ سال پیش بزرگ مردی به نام میرزا حسن رشدیه ۱۳مدرسه ساخته بود که افراد متحجر ویران کردند، اما مایوس نشده و ادامه داد، ‌امروز ما ادامه دهنده‌ی راه آن آغازگران هستیم.

رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی بیان کرد: در سال۲۰۱۹ دانشمندان به این نتیجه رسیدند که پایه سلامت آموزش در مدرسه است و این نقشه راهی برای ما شد، امروزه کشورهایی موفق هستند که سرمایه گذاری‌شان بر مبنای آموزش قرار دارد.

جلالی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: خیران منتظر حمایت دولت نیستند بلکه خیرین مدرسه ساز مصادیق خیر عمومی هستند.

علی جانی یکی از خیران منطقه‌ی تسوج در بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز آذربایجان‌شرقی نیز با بیان این که به غیر از نیکویی چیزی باقی نخواهد ماند، اظهار کرد: در دنیای بحران و مخاطرات امروزی از جمله زلزله، خشکسالی و آتش فشان اگر بخواهیم با این بحران ها مقابله کنیم باید آگاهی عمومی و آموزش را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: منابع زمین امانت نسل‌های آینده بوده و برای این اقدام نیز نیازمند آموزش است، آموزش از مدرسه آغاز می شود برای زندگی بهتر و آموزش باید زیرساخت ها و بستر آموزش را فراهم کنیم.

این خیر مدرسه ساز بیان کرد: بنده از روستای چهرگان از مرز آذربایجان شرقی و غربی آمده ام در آن مردم سخاوتمند را پیدا کرده‌ایم که در آجر به آجر ۲۹۰ خیر به ما کمک کرده‌اند از ۱۰ هزار تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان در منطقه به ما کمک شده است.

جانی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: در منطقه ما جو اطمینانی به وجود آمده بود، با اطمینان و شفافیت تمامی هزینه ها در اختیار مردم قرار گرفت و اعتماد آن‌ها با افزایش مواجه شد.

افشانی ، رییس مجمع خیران مدرسه ساز عجب شیر نیز در این جلسه عنوان کرد: تفاهم نامه‌ای برای ساخت ۲۲ مدرسه را منعقد کردیم و این مدارس با تعهد خیران عجب شیر تاکنون ۱۰ الی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گفتنی است در پایان بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی از خیران نمونه و برجسته آذربایجان سرقی تجلیل به عمل آمد.