به گزارش ترجمان صبح، ملامهدی پیش از این قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان و ریاست اداره کمیته امداد شهرستان مراغه را در کارنامه خود دارد.

محمد کلامی مدیرکل پیشین کمیته امداد آذربایجان شرقی، با حکم استاندار آذربایجان شرقی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب شده است.

گفتنی است ۷۵هزار خانواده، نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی قرار دارند.