به گزارش ترجمان صبح، بهرام ایران‌نژاد در اولین جلسه برگزاری کارگاه آموزشی کاربران سامانه شفافیت مدیریت شهری شهرداری تبریز گفت: کارگاه آموزشی کاربران سامانه شفافیت مدیریت شهری شهرداری تبریز با حضور خانم دکتر غفوری و آقای دکتر دهقان نژاد دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، کارشناسان اداره‌کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات، کاربران سامانه شفافیت و کارشناسان سامانه شفافیت شهرداری تبریز برگزار شد.

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه آموزشی اولین گام اجرایی این سامانه است، اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ نفر ساعت کار کارشناسی برای راه‌اندازی سامانه شفافیت توسط دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز انجام شده و با تصویب اعضای شورای اسلامی و تعیین ساز و کار اجرایی آن، سامانه شفافیت شهرداری تبریز وارد فاز اجرایی شد.

ایران‌نژاد افزود: سامانه فوق در کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز پس از برگزاری ۲۵ جلسه برای بررسی لایحه سامانه شفافیت شهرداری تبریز تصویب و در نهایت به تایید فرمانداری تبریز رسید.

وی اضافه کرد: اطلاعات دقیق عملکردی سازمان‌ها و مناطق دهگانه شهرداری تبریز توسط کاربران جمع‌آوری و در سامانه بارگذاری شده و پس از تایید کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز منتشر خواهد شد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز گفت: شفاف‌سازی سازمانی، اطلاعاتی و اداری، دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌های شهرداری، ارتقای سلامت نظام اداری، ارتقای مشارکت‌پذیری کارکنان و شهروندان در مدیریت شهری، تقویت نظارت عمومی بر فرآیندهای شهرداری و همچنین افزایش اعتماد عمومی مهم‌ترین اهداف سامانه شفافیت شهرداری تبریز است.

ایران نژاد بیان کرد: در دسترس قرار دادن اطلاعات برای شهروندان و تعهد کلیه واحدها به ارائه اطلاعات اصلی‌ترین الزامات سامانه شفافیت مدیریت شهری تبریز بود که در این جلسه برای کاربران تبیین شد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز افزود: ارزیابی، مشورت، مشارکت، کارآمدی و ارتقای سلامت اداری مهمترین اصول سامانه شفافیت برای انعکاس تصمیم‌های اداری، معاملات، تعداد و شیوه‌های تصمیم، وظایف و مسئولیت‌های مدیران و کارکنان است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، عموم شهروندان فهیم تبریز تقاضا می‌شود برای بهبود و پیشرفت سامانه شفافیت نکته نظرات مثبت و سازنده خود را در سامانه نظام پیشنهادات شهرداری تبریز درج کنند.