به گزارش ترجمان صبح، داود بهبودی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز بیش از ۸۰ درصد اطلاعات موجود در کشور، ویژگی مکانی دارد، گفت: ما نیازمند آمار توصیفی و انتساب مکانی هستیم لذا بحث SDI به عنوان زیرساخت اطلاعات مکانی برای هر سازمان و ارگانی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: مواد ۲۱ و ۲۲ برنامه ششم، تکالیفی در خصوص SDI ملی، منطقه‌ای و استانی بر عهده‌ی سازمان برنامه‌وبودجه کشور گذاشته است و بر پایه همین اختیارات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تعاملاتی با دستگاه‌های اجرایی جهت دریافت داده و اطلاعات داشته است که بسیار موفق و رضایت‌بخش بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری، مدیریت و برنامه‌ریزی جامع و بهینه، وجود اطلاعات مکانی دقیق و به‌ روز به همراه اطلاعات توصیفی است، گفت: در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های مکانی و توصیفی، مدیران و برنامه‌ریزان را در جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق و صحیح یاری خواهد کرد.

وی افزود: مطالعات ایجاد زیر ساخت اطلاعات مکانی استان از سال ۱۳۹۶ در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار گرفت.

بهبودی بیان کرد: این مطالعات با همکاری ۷۵ سازمان، نهاد و دستگاه اجرایی استان انجام شد و نتایج حاصل آن نشان داد که بیش از سه چهارم اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز استان از طریق ۱۷ دستگاه اجرایی تأمین می‌شود.