به گزارش ترجمان صبح، عباس رنجبر در نامه‌ای خطاب به شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان قطار شهری و شرکت بهره‌برداری مترو و نیز شرکت عمران و توسعه آذربایجان، دستور داد ظرف یک هفته آتی، نسبت به انجام بازدیدهای فنی از آسانسورها و پله‌های برقی واقع در معابر و محدوده خدمات‌دهی شان اقدام کنند.

وی همچنین یادآور شد اشکالات موجود در پله‌ها از نظر روشنایی، قابل استفاده بودن آسانسورها و پله‌های برقی بر اساس استانداردهای فنی بررسی و در حداقل زمان مرتفع شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، شهردار تبریز در این نامه به مدیران مسئول تا آخرین ساعت اداری روز پنجشنبه این هفته فرصت داده، گزارشی از وضعیت پله‌ها و آسانسورها و همچنین اقدامات انجام شده و مورد نیاز در راستای رفع آن‌ها ارائه کنند.