به گزارش ترجمان صبح، علی خیرالدین در بازدید از پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی با تاکید بر ماموریت گرا بودن پارک های علم وفناوری گفت: بایستی در سند آمایش فناوری در استان ها تدوین شود و این سند بر اساس مزیت های استانی تدوین گردد.

وی با تاکید بر مطرح کردن گفتمان فناوری در جامعه اظهار کرد:شبکه پارک های علم و فناوری در کشور ایجاد و گسترش خواهد یافت.

دکتر علی خیر الدین با اشاره به سابقه و توانمندی های علمی وفناوری آذربایجان شرقی ،عملکرد پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی را درخشان دانسته و اضافه کرد که همواره تبریز،منشا کارهای بزرگ در حوزه علم و فناوری بوده است.

مشاور وزیر عتف در امور علمی، تحقیقاتی یادآور شد:دانشگاه های نسل اول ،دوم و سوم در زمینه آموزش و پژوهش موفقیت های چشمگیری را داشته اند و اکنون باید حوزه فناوری بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این پارک بیشترین گستردگی را در شهرستان های استان دارد گفت: هم اکنون ۱۳ مرکز رشد و ۷ مرکز نوآوری در تبریز و شهرستان های استان ایجاد شده است.

دکتر عبدالرضا واعظی با اشاره گردش مالی ۱۷۴۰ میلیارد ریالی شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی بیان کرد: در نیمه نخست سالجاری این شرکت های مستقر توانسته اند ۲.۵ میلیون دلار محصولات فناورانه را صادر کنند.

وی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست سالجاری قراردادهای انتقال فناورانه به ارزش ۲۳ میلیارد ریال از طریق دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی این پارک منعقد شده است.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: ۳۷۱ شرکت فناور و دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان مستقر هستند که موجب اشتغالزایی برای ۳۹۰۳ نفر شده اند.

دکتر واعظی گفت: در سالحاری ۲۶ میلیارد ریال حمایت مالی مستقیم به شرکت های مستقر پرداخته شده و با راه اندازی دومین صندوق پژوهش و فناوری در استان تسهیلات تجاری سازی بیشتری به فناوران اعطا می شود.

رییس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی با بیان زمینه فعالیت فرا استانی برخی شرکت ها از نسخه اولیه تفاهم نامه استقرار متقابل کوتاه مدت شرکت ها در پارک های علم وفناوری کشور رونمایی کردند.

مشاور وزیر عتف در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری در سفر به تبریز از چندین طرح فناورانه رونمایی و از نزدیک با برخی از شرکت های فناور و دانش بنیان دیدار کرده و از نهمین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی(رینوتکس ۲۰۲۱) بازدید به عمل خواهد آورد.