به گزارش ترجمان صبح، جعفر صادق رستمی مهر افزود: طول جاده مرزی در حدفاصل جلفا – اصلاندوز ۲۸۵ کیلومتری می‌باشد که ۱۹۵ کیلومتر آن در حدفاصل جلفا – خداآفرین در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی است.

وی اضافه کرد: در  محدوده استان ما احداث سه تونل به طول سرجمع ۴۲۰ متر با پنج میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۳۸۸ شروع شده است که در زمان حاضر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی ادامه داد: طرح احداث تونل های جاده مرزی در حد فاصل شهرستان های جلفا – خداآفرین در سال های گذشته به علت نبود اعتبار  ناتمام مانده که قرار است توسط اداره کل حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی تکمیل شود.

رستمی مهر گفت: برای تکمیل تونل های در حال احداث و بهسازی جاده مرزی جلفا – خداآفرین در حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۳۲ بیش از ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: بهسازی کل این جاده به طول ۱۹۵ کیلومتر در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی نیز به ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی یادآوری کرد: تاکنون بیش از هشت میلیارد تومان برای احداث تونل ها و ۹ میلیارد تومان نیز برای بهسازی و اصلاح قوس های نوار مرزی در این جاده هزینه شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: ما در این محدوده سه دهنه تونل به طول های ۱۳۳ متر، ۲۲۴ متر و ۸۰ متر داریم که تونل ۲۲۴ متری تمام شده و در دست بهره برداری است.

وی افزود: عملیات خاکبرداری ۲ توانل دیگر نیز تمام شده و در مرحله عملیات پوشش تونل هاست.

وی تاکید کرد: امسال اعتبار خوبی گذاشته اند و امیدواریم تا اواخر امسال یا سه ماهه نخست سال آینده آنها را تکمیل کنیم.