به گزارش ترجمان صبح، نوراله مرادی روز یکشنبه در جمع محیط‌بانان شهرستان اهر با اشاره به این‌که محیط‌بانی جزو شغل‌های مقدسی است که آیندگان به این نتیجه خواهند رسید، افزود: هویت‌بخشی، بازتعریف محیط‌بانی و توجه به معیشت و درآمد محیط‌بانان جزو برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی خاطرنشان کرد: شاید فعالیت‌های محیط‌بانان در جامعه ملموس نباشد اما شغل این مردان طبیعت حفاظت از میراث نسل‌های آینده است.

سرپرست معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای جلب مشارکت‌های مردمی به جهت حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: محیط زیست متعلق به یک نسل نیست و سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها با ارتباط تنگاتنگ می توانند فرهنگ حفاظت محیط زیست را گسترش دهند.

مرادی اضافه کرد: عمده‌ی فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست «رسانه‌محور» است، به طوری‌که رسانه‌ها و خبرنگاران تابه‌حال به عنوان بازوی توانمند سازمان بوده‌اند و تأثیرگذاری رسانه‌ها در شکل‌گیری فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه قابل کتمان نیست.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجه است از این‌رو رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد این خلأ را به نوعی جبران کرده‌اند و هشدارباش‌های خبرنگاران و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حفظ محیط زیست قابل تقدیر است.

وی واگذاری امور به مردم و تقویت مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط زیست را جزو رویکردهای جدید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و یادآور شد: سمن‌های محیط زیست در کشور حمایت و تقویت می‌شوند، زیرا که معتقدیم سمن‌های مردمی در مناطق مختلف کشور از جمله اهر و ارسباران می‌توانند نقش مؤثری ایفاء کنند.