به گزارش ترجمان صبح، جواد میلانی در تشریح این خبر گفت: اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی با هدف اجرای مسئولیت های اجتماعی سازمانی خود در دو مناسبت روز کودک و روز دانش آموز با موسسه تسکین مشارکت داشت.

وی با اشاره به اهداف مسئولیت های اجتماعی سازمانی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی در راستای بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و ایجاد و تقویت حس مسئولیت افراد در مقابل اجتماع بوده که به تامین نیازهای اقشار ضعیف جامعه به صورت مادی و معنوی می پردازد.

میلانی همکاری و مشارکت اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی را در این دو مناسبت در قالب اقلام ترویجی عنوان کرد و افزود: موسسه تسکین از کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان حمایت می کند که بخشی از این جامعه حمایتی تسکین دانش آموز هستند و در این راستا این اداره کل در قالب اقلام ترویجی خود به این کودکان بسته هایی شامل دفتر یادداشت، دفتر نقاشی و خط دار، و خودکار اهدا کردند.

مدیرعامل موسسه تسکین ضمن قدردانی از مشارکت اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی و دیگر نهادهایی که طی مدت فعالیت موسسه تسکین همکاری داشته اند، یادآور شد: مشارکت ادارات و سازمان های مختلف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی طی سال های اخیر با استقبال قابل توجهی مواجه شده و در این راستا موسسه تسکین با کمال مسرت توانسته است حمایت و همراهی ادارات مختلف را داشته و توجه به حس مسئولیت اجتماعی را به نوبه خود توسعه داده و نهادینه کند.