به گزارش ترجمان صبح، در این بازدید که به میزبانی علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری شهرداری تبریز انجام شد و عابدینی، رئیس ستاد خاک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد نیز حضور داشت، افراد حاضر در جریان نحوه اجرا و پیشرفت پروژه مذکور قرار گرفتند.

ابوالفضل کریمیان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد در حاشیه این بازدید گفت: همت و پشتکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ستودنی است و تبریز از جمله شهرهای پیشرفته در حوزه مدیریت پسماند در کشور است.

مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز خیابان‌های تبریز را تمیز ارزیابی کرد و گفت: ما در این بازدید متوجه شدیم که تبریز شهر همیشه تمیز شعار نیست، بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار است.