به گزارش ترجمان صبح، علی صفایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هفت نفر نیز در حوادث جاده ای خارج از استان فوت شده اند، افزود: از این تعداد ۴۴۲ نفر مرد و ۱۱۴ نفر زن بودند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴ نفر در حوادث غیر ترافیکی و ۱۴ نفر نیز به فاصله بیش از یکماه از تاریخ تصادف جان باخته اند.

صفایی اظهار کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در این مدت به ترتیب با ۳۹۹ فوتی در جاده های برون شهری و روستایی، ۱۲۸ نفر در مسیرهای درون شهری، هفت نفر در جاده های خارج از استان و نامعلوم و سایر راهها گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در مهر ماه نیز ۸۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است و ۷۰ نفر از آنان مرد و ۱۸ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی افزود: در سال جاری تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی استان ۹ هزار و ۸۲۲ نفر بود که از این تعداد هفت هزار و ۳۳۲ نفر مرد و ۲ هزارو ۴۹۰ نفر زن بودند.

وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۹ هزار و ۱۶۳ نفر گزارش شده بود حدود هفت درصد افزایش نشان می دهد.

صفایی افزود: در مهر امسال نیز یک هزار و ۳۶۶ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته که یک هزار و ۲۴۲ نفر بود حدود ۱۰درصد افزایش نشان می دهد.