به گزارش ترجمان صبح، سیمین خیاط زاده سه شنبه شب، ۲۵ آبان، در گفت‌وگوی خبری، اظهار کرد: تعداد موارد مثبت روزانه آزمایش‌های کرونایی در استان از ۴۰ درصد در روزهای پیک این بیماری به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تک رقمی شدن فوتی‌های روزانه کرونا در استان، افزود: روزانه به طور میانگین تعداد پنج الی شش نفر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان این‌که بستری‌های کرونایی در استان به تعداد ۷۰۰ الی ۷۵۰ نفر رسیده است، گفت: این روند مطلوب بیماری استان ناشی از همراهی هم استانی‌های عزیز و تکمیل واکسیناسیون است.

خیاط زاده با اشاره به تزریق دز اول واکسن کرونا به ۸۸ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان، اظهار کرد: حدود ۷۲ درصد نیز هر دو دز را دریافت کردند.

وی افزود: از بین دانش آموزان استان نیزاستقبال خوبی از واکسیناسیون انجام گرفته و بالای ۸۰ درصد از این حمعیت واکسینه شده‌اند.

وی به اشاره به لزوم دریافت دز سوم واکسن به دریافت کنندگان دو دز واکسن سینوفارم، گفت: افراد بالای ۶۰ سالی که چهار کاه از زمان دریافت دومین دز واکسن سینوفارم آن‌ها گذشته است، می‌توانند به تمامی مراکز واکسیناسیون جهت تکمیل ایمنی و واکسیناسیون خود مراجعه کنند.