به گزارش ترجمان صبح، جواد رحمتی، روز پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان، با تاکید بر اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی برای ایفای تعهدات استان در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در اجرای این طرح‌ها از تکنولوژی‌های جدید و صنعتی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در شهرهای جدید شهریار و سهند اجرا می شود، افزود: اجرای طرح‌ فرصتی است تا هزینه‌های انجام‌شده برای شهر جدید شهریار به ثمر رسیده و این شهر که در موقعیت خوبی نسبت به تبریز قرار دارد، رونق بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های ضروری همزمان با ساخت واحدهای مسکونی گفت: طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند اراضی مازاد خود را در اختیار طرح‌های مسکن قرار دهند و دستگاه‌های استانی باید در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

ابوالقاسم سلطانی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی هم در این جلسه تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان را ۸۹ هزار و ۸۲۴ نفر اعلام کرد و گفت: ۷۰ درصد از این تعداد مربوط به شهر تبریز است که پس از احراز صلاحیت، ساخت واحدهای مسکونی آنها در شهرهای جدید شهریار و سهند انجام خواهد شد.