به گزارش ترجمان صبح، حسن عباس نژاد روز شنبه در جمع خبرنگاران به شهروندان توصیه کرد: شهروندان باید با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.

وی افزود: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم و از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هم‌چنین از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: چند روز پیش در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، گزارشی از وضعیت هوای کلان شهر تبریز ارائه کرد که براساس آن تا ۲۵ آبان امسال، ۶۵ روز پاک، ۱۷۰ روز قابل قبول، ۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه تبریز و منابع متحرک بیشترین حجم آلودگی هوا را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: غلظت اکسیدهای گوگرد در هوای تبریز در دو ماه گذشته تقریبا دو برابر ۶ ماه ابتدایی سال بوده است.