به گزارش ترجمان صبح، عابدین خرم در مراسم اختتامیه سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعالی جامعه در گرو ارتقای جایگاه کتاب و کتابخوانی است، افزود: کتابخانه‌های ما باید پاتوق انسان‌هایی باشد که بتوانند مرجعیت فرهنگی جامعه را در دست بگیرند.

وی اظهار داشت: زندگی مطلوب و تعالی اجتماعی بدون مطالعه محقق نمی‌شود، چراکه کتاب غذای روح آدمی است و شبی که بدون مطالعه کتاب باشد، شب خسران است.

خرم، ادامه داد: کتمان‌ناپذیر است که ابزارهای نوین ارتباطی از جمله فضای مجازی جای کتاب را در سبد مصرفی شهروندان گرفته است ولی هیچ چیز جای محتوای عمیق کتاب‌ها را نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه انسان‌ها بدون کتاب و کتاب خواندن نمی‌توانند زندگی را به صورت مطلوب ادامه دهند، یادآوری کرد: هر چیزی تغذیه‌ خودش را دارد و تغذیه روح انسان هم همین کتاب و کتابخوانی است و انس با کتاب موجب رشد علم، ادب و تربیت و همه عواملی می شود که برای شخصیت انسان مترتب است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: با مطالعه زندگی علامه امینی متوجه می‌شویم که او برای پیدا کردن یک مطلب، شب‌ها را در تاریکی‌ کتابخانه‌های آن زمان هندوستان صبح می‌کردند تا این که مطلبی را از یک رفرنس چند قرن قبل نسبت به جهان اسلام پیدا و ثبت و ضبط کنند و با خود به ارمغان بیاورند.

خرم، با اشاره به اینکه عشق و ارادت نسبت به کتاب موجب تعالی جامعه می‌شود و آفاتی هم دارد، افزود: در اوایل انقلاب برای ارتباط با کتاب به سراغ کتاب‌های شهید مطهری و شریعتی و بعد کتاب‌های نادر ابراهیمی می‌رفتیم و اگر آن ها را نخوانیم آن عشق، علاقه و ارادت را نمی توانیم پیدا کنیم و اگر خواندیم دیگر نمی توانیم از آن دست بکشیم.

وی با انتقاد از اینکه در زمان کنونی تلفن‌های همراه مجالی برای کتاب به مردم نمی‌دهند، اظهار داشت: امید است همان طور که پیامبر اکرم(ص) از اقرا شروع کردند ما هم بتوانیم با مراجعت به کتاب، ضمیر وجودی خودمان را مملو از درک و فهم ادبیاتی بکنیم که فقط از طریق کتاب می‌توان اخذ کرد و یاد گرفت.

آذربایجان خاستگاه صنعت چاپ و انتشار کتاب در ایران است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیشینه درخشان آذربایجان در بنیان گذاری صنعت چاپ کشورمان و انتشار نخستین کتب چاپی در تبریز در دوره فرمانفرمایی عباس میرزا گفت: در تبیین عمق و غنای فرهنگ کتابخوانی و مطالعه، اشاره به این نکته کافی است که این خطه علامه هایی مانند امینی، طباطبایی و جعفری را در دامن خود پرورش داده است.

علیرضا منادی افزود: علاوه بر این نخستین کتابخانه های دولتی و مردمی ایران در تبریز بنیان گذاشته شده که همین امر از ریشه دار بودن فرهنگ کتاب و مطالعه در این خطه حکایت دارد.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای احیای فرهنگ کتابخوانی در جامعه ادامه داد: امروز فضای مجازی مردم ما را از فرهنگ اصیل کتابخوانی دور کرده، به گونه ای که بخش عمده ای از اعضای جامعه تا پاسی از شب وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند که هیچ فایده علمی و مطالعاتی برای آنان ندارد.

وی یادآوری کرد: تامل در یافته های پژوهشگران درباره گسترش بی رویه فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن حاکی است که طرح صیانت از فضای مجازی می تواند در کنترل این وضعیت به نفع شهروندان مفید باشد؛ البته هدف طرح صیانت از فضای مجازی به هیچ وجه حذف اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست، زیرا چنین چیزی در جهان امروز امکان ندارد، بلکه در این طرح، صیانت از حریم خصوصی مردم و مقابله با آسیب های بی شمار گسترش خارج از قاعده فضای مجازی مدنظر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این آیین با اشاره به صبغه فرهنگی و کتابی انقلاب اسلامی یادآوری کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تنها انقلاب جهان است که رهبران آن اهل مطالعه بوده و بخش عمده ای از آنان، تالیف کتاب های علمی و اندیشه ورزانه را در کارنامه فعالیت های خود دارند.

سیدقاسم ناظمی با اشاره به گذشته درخشان تبریز در حوزه نشر و وجود انتشاراتی ها و کتابفروشی های معتبر در تبریز گفت: روزگاری کتاب های شخصیت های برجسته کشورمان از قبیل جلال آل احمد در تبریز چاپ و در سرتاسر ایران توزیع می شد.

وی با ابراز تاسف از روند نزولی کتابفروشی ها و انتشاراتی های تبریز در دهه های گذشته گفت: خبر خوش این که در سال های اخیر آمار کتابفروشی های نوظهور در آذربایجان شرقی رو به رشد و امیدوارکننده است.

در سومین دوره جایزه سال کتاب آذربایجان شرقی از ۱۹ مولف، مترجم و محقق استان در ۱۲ موضوع و نیز ناشران آنها با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی شد.

سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار شد.

 موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر بود:

ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، روزنامه ﻧﮕﺎری و ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.

دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم رواﻳﻲ، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،

ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.

علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.

زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.

علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی .

هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.

ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن  توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایرانیان، برگزار شد.