به گزارش ترجمان صبح، عباس رنجبر در نخستین ملاقات مردمی خود اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که مردم را ناراحت می‌کند، عدم اعتماد به مسئولان است و همین موضوع مردم را وادار می‌کند که به مراجع مختلف مراجعه کنند.

وی ادامه‌ داد: اگر ما بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم و مردم به این دیدگاه برسند که یک مسئول حداکثر توان خود را برای ارائه راهکار و رویکرد حل مسئله به کار گرفته است، رضایت خواهند داشت.

شهردار تبریز هدف از برگزاری ملاقات مردمی را همفکری مدیران مناطق و سازمان‌ها جهت حل مشکل شهروندان عنوان کرد و افزود: حسن  دیدارهای عمومی این است که با حضور مسئولان مناطق و سازمان‌ها، در مورد مسائل طرح شده از سوی مردم همفکری می‌کنیم و قوانین و راهکارهای مختلف را برای حل مشکل مردم بررسی و مدنظر قرار می دهیم و در نهایت راهکاری که بتواند مشکل مردم را حل کند، در نظر می‌گیریم.

رنجبر خاطرنشان کرد: این همفکری و ارائه راهکار باعث می‌شود که اعتماد مردم به مسئولان بیشتر و بخشی از رضایت حاصل شود.

وی، بر تداوم دیدارهای عمومی خود با مردم تاکید کرد و گفت: قرار است برخی از دیدارها را نیز در مساجد و محلات انجام دهیم تا در مورد همان محلات تصمیم‌گیری کنیم، اما سعی می‌کنیم که دیدارهایمان را در محل شهرداری مرکز ادامه دهیم تا همه مردم بتوانند حرفشان را به ما برسانند و برای مشکل خود جواب بگیرند.

 شهردار کلانشهر تبریز اضافه کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که مردم را به سمت نارضایتی می‌برد، تفاوت برخورد مسئولان با مردم است. اگر برخوردها همسان بوده و عدالت رفتاری پیاده شود، قطعا رضایت مردم کسب می‌شود.

رنجبردر پایان تاکید کرد: در ملاقات‌های مردمی سعی می‌کنیم مواردی را که از سوی شهروندان طرح می‌شود، از راه قانونی برطرف کنیم.