به گزارش ترجمان صبح، علی صفایی‌فرد امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در هفت ماهه امسال ۶۰ نفر در اثر صدمات ناشی از سوختگی در استان آذربایجان‌شرقی جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از این تعداد ۲۲ نفر زن و ۳۸ مرد بوده است.که هر کدام از این آمارها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۱۰ درصد افزایش و ۳ درصد کاهش داشته است.

صفایی‌فرد افزود: آمار تلفات ناشی از سوختگی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۹ نفر جان باخته بودند حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی گفت: در مهر ماه امسال نیز ۸ نفر در اثر سوختگی فوت کردند که ۳ نفر از آنها زن بوده که در مقایسه با مهر سال گذشته یک نفر افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: تعداد کل مرگ و میر ناشی از سوختگی در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته ۹۵ نفر بود که ۳۱ نفر از آنها زن و ۶۴ نفرمرد بودند.