به گزارش ترجمان صبح، جواد رحمتی در دیدار با نمایندگان شرکت تعاونی تولید سبزی و صیفی‌کاران تبریز و حومه، اظهار کرد: هدف کمیته راهبردی باغات تبریز، احیای هویت تاریخی این منطقه و حفظ باغات و مزارع سبزی‌کاری در محدوده پارک بزرگ است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته نگاه بخشی از مدیران شهری به این منطقه، ایجاد پارکی به شکل پارک‌های متداول در مقیاس بزرگ بوده است که متأسفانه این نگاه باعث صرف هزینه‌های غیر ضروری در این منطقه شده است.

رحمتی ضمن تکذیب مطالب نسبت داده شده به وی در مورد ایجاد پارک و تاسیسات تفریحی در این منطقه گفت: ما همواره در کمیته راهبردی به مشاور طرح تاکید کرده‌ایم که هم به لحاظ طراحی و رویکرد و هم به لحاظ تعریف کارکردها، باید وضعیت طبیعی این منطقه حفظ و نسبت به حذف لکه‌های مسکونی غیر مجاز اقدام شود.

وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی باید در قالب طرح بازآفرینی شهری، نسبت به جابه‌جایی واحدهای مسکونی غیرمجاز در این محدوده از طریق تأمین زمین و اعطای تسهیلات کمک کند.

رحمتی با قدردانی از کشاورزان و سبزی‌کاران این منطقه، اطمینان داد که با دغدغه‌های آنان کاملاً موافق است و در تمام مراحل طراحی و احیای کارکردهای گذشته از نظرات تعاونی تولید سبزی و صیفی‌کاران تبریز استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: کارکردهای در نظر گرفته شده در سایت پارک بزرگ تبریز، هم‌راستا با فعالیت‌های کشاورزی همانند باغچه‌ها، گلخانه‌ها، نمایشگاه‌های عرضه محصولات کشاورزی و مزارع نمونه با استفاده از عناصر سنتی و فرهنگی این حوزه و با استفاده از تجارب طرح‌های مشابه در دنیا خواهد بود.