به گزارش ترجمان صبح، احمد حمزه‌زاده در بازدید از خانه تاریخی منتسب به باقرخان ملقب به سالار ملی، افزود: موضوع خانه تاریخی منتسب به باقرخان سالیان سال است که مطرح بوده و جلساتی با مالکان متعدد آن برگزار شده است.

وی اظهار داشت: خانه تاریخی منتسب به باقرخان با نام خانه مرحوم طوبی ثبت ملی شده است که این تغییر نام در جاری بودن قوانین میراث فرهنگی نسبت به آن تأثیری ندارد و ما ملزم به رعایت قوانین هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت حفاظت از این منطقه تاریخی گفت: این منطقه تاریخی در نهضت مشروطه و در دوره‌های مختلف تاثیر ویژه‌ای داشته است و ما نیازمند حفظ این اثر هستیم.

حمزه زاده، ادامه داد: در جلسه مشترک میراث فرهنگی و شهرداری تبریز مسایل مربوط به تملک و مرمت این بنای تاریخی تصمیم‌گیری و پس از تملک آن اقدامات لازم برای مرمت این اثر تاریخی انجام می شود و سپس برای راه‌اندازی کاربری فرهنگی در اختیار شهرداری قرار می گیرد.