به گزارش ترجمان صبح،  محصولات رونمایی شده توسط موسسه رهپویان قرآن و عترت یاس و بخشی از محصولات در کارگاه جهادی این موسسه تولید شده است.

همه اقدامات برای تولید این محصولات از ایده تا طراحی و اجرا توسط جوانان فرهنگی تبریز و باهدف ایجاد الگوهای مناسب بومی و متناسب با فرهنگ منطقه ای برای کودکان و نوجوانان درحال طراحی و اجرا است.