علی مبارکی در گفت و گو با ترجمان صبح اظهار داشت: با تمرینات منظمی که انجام داده ام، به مرز آمادگی مطلوب رسیده و تلاش می کنم بتوانم در سفیر خوبی برای کشورم بوده و در لیگ جمهوری آذربایجان درخشان ظاهر شوم.

بازیکن سابق تیم های پایه ملوان و سپاهان افزود: آرزوی هر بازیکنی حضور در تیم ملی و پوشیدن پیراهن آن است، اما فوتبال ایران امروز به سطحی رسیده که تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی در لیگ های معتبر اروپایی در حال بازی بوده و حتی ستاره های لیگ برتر هم به سختی در ترکیب تیم ملی قرار می گیرند.

وی افزود: همین سبب ایجاد رقابت بین بازیکنان شده و امروز در تیم ملی در هر پست چند بازیکن وجود دارد و نبود هر بازیکنی به دلیلی، قطار پرشتاب فوتبال ایران را متوقف نمی کند.