به گزارش ترجمان صبح، جهانگیر رضوی افزود: تعداد اندکی از پرسنل ۲ شرکت پیمانکاری از مجموع حدود ۶۰ شرکت پیمانکار حاضر در فرآیند تولید و اشتغال این مجتمع، با حضور در محدوده فعالیت خود تجمع کرده بودند و مطالبات خارج از قرارداد داشتند.

وی با اشاره به پیگیری برای حل مشکل بیان کرد: خوشبختانه فرآیند تولید در کارخانجات تغلیظ مجتمع به قوت خود باقی است و امر تولید تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: با رایزنی های صورت گرفته به دنبال حل مشکل هستیم تا پرسنل شرکت های پیمانکاری «آهن آجین» و «مبین» نیز به محل کار و فعالیت های خود بازگردند.

مدیر مجتمع مس سونگون تاکید کرد که مشکلات و نارسایی های محیط کار باید در قالب و چهارچوب قوانین حل شود و سلیقه های شخصی نباید در این زمینه ملاک واقع شود.

وی گفت: امیدوارم کارگران عزیز ۲ شرکت پیمانکاری یاد شده با حضور مجدد خود در محل کار و فرآیند تولید و اشتغال، اجازه سوء استفاده به رسانه های معاند از این قبیل اتفاقات را ندهند.

گفتنی است در مجتمع مس سونگون ورزقان حدود پنج هزار نفر به صورت نوبتی (شیفتی) کار می‌کنند که بیش از ۶۰ درصد آنها با پیمانکاران شرکت‌های خصوصی قرار داد دارند.

مجتمع مس سونگون با بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه در ۹۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در شهرستان ورزقان قرار دارد./ایرنا